maandag 14 januari 2013

Struinen in de Steense bossen


Tekst:              Cora Verhelst
Fotografie:      Ronny Bouwens

Zaterdag 30 december 2012. Een droge en zonnige dag. Op deze dag geeft stichting Het Zeeuwse landschap een excursie in de Steense bossen. Fonny Roels en Josef van Overmeeren zijn onze excursieleiders. Beiden hebben een afgeronde IVN cursus met diploma en kennen dit gebied als hun eigen broekzak. Deze locatie is uniek omdat het terrein zich bevindt op een dekzandrug. “Het 120 hectare grote gebied  -  ter grootte van  240 voetbalvelden -  heeft drie functies: waterwinning, natuurbehoud en recreatie,” legt Fonny uit. “Het terrein is zo’n 10.000 jaar geleden ontstaan. Een noordwestelijke wind blies het zand naar deze plaats. Deze dekzandrug loopt vanaf het Zeeuwse Eede tot aan de Brabantse Wal. Eind jaren 30 is hier in Sint Jansteen een waterwingebied gemaakt.”
Na de introductie van Fonny wandelen we met een groepje van een tiental mensen het bos in dat voornamelijk bestaat uit loofbomen maar ook naaldbomen komen hier voor. In de herfst en tijdens een natte winter vind je hier een diversiteit aan paddenstoelen zoals de gele trilzwam, de tonderzwam, het elfenbankje en de berkenzwam. Wanneer we verder lopen, wijst Fonny ons op een andere bijzondere paddenstoel: De parelstuifzwam. “Kijk, wanneer je in de bol knijpt, stuiven de sporen in het rond,” Fonny knielt bij de paddenstoel neer en knijpt, een wolk poeder ontsnapt. “De natuur biedt zelf oplossingen voor verspreiding van deze sporen, dit kan gebeuren door bijvoorbeeld neervallende regendruppels.”  We verwonderen ons over al dat stille natuurgeweld en we zijn het erover eens: Dit gebied is een vervolgbezoek meer dan waard!
Wil je ook dit bijzondere bos leren kennen? Houd dan de website van Het Zeeuwse Landschap met de wandeldata in de gaten en maak onder begeleiding van Fonny en Josef al wandelend kennis met de eekhoorn, de kleine bonte specht, waterkers, het oranjetipje en  diverse soorten paddenstoelen. In het bijzonder is sinds kort de middelste bonte specht gesignaleerd!

Zomaar een weetje….
Wist je dat ze in de Steense bossen met bijzondere projecten werken? Zo hebben ze een gedeelte ingericht als boomgaard met bijzondere oude fruitrassen en met een ander  project wordt ingezet op herstel van het kleinschalige cultuurlandschap door de vlakbij gelegen akkers te bezaaien met zaden van zeldzame planten. Dit project dient voornamelijk  om de situatie voor zeldzame planten en dieren te verbeteren.

Zomaar een spreekwoord uit de oude doos….
Als de vogels scholen, zorg dan voor hout en kolen:
Als vogels verder trekken, is er kou op komst.

Zomaar een  beetje geschiedenis….
Doordat er ruilverkaveling is uitgevoerd, zo’n 35 jaar geleden, zijn er bijzondere planten en dieren in de Steense bossen onder druk komen te staan. Flora zoals rapunzel en vlozegge en fauna als geergors en boomkikker zijn verdwenen. Ook in de waterwingebieden zelf was sprake van verlies aan waarde van de natuur. Tegenwoordig beheert stichting Het Zeeuwse Landschap het gebied en wordt er wat aan gedaan.

Zomaar een boom internationaal en nationaal….
De Amerikaanse Vogelkers is zo’n 10 jaar geleden ingevoerd. Van nature komt hij in Noord-Amerika voor. Omdat de struik te dominerend is en zichzelf te snel verspreid is hij  in de Steense bossen een plaag geworden. Andere planten en struiken krijgen geen kans meer om te groeien en te bloeien en verdwijnen tenslotte. Er wordt actie ondernomen om de wat oudere struiken aan te pakken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten