zaterdag 18 maart 2017

Alle mezen tellen mee…

Het mezenonderzoek duurt 3 jaar
De Universiteit Gent, natuur- en milieueducatiecentrum Natuur & Zo, natuurbeschermingsorganisatie De Steltkluut en gemeente Terneuzen hebben de handen ineen geslagen en zijn een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de ontwikkeling van de mees in de gemeente Terneuzen waar alle bewoners aan deel mogen nemen.  Woensdag 8 maart jongstleden  gaf wethouder Frank van Hulle de aftrap in het stadhuis van Terneuzen en nam de eerste nestkast in ontvangst.

Zo’n 50 belangstellenden woonden de informatieavond bij, ontvingen een gratis mezennestkast en lieten zich voor het project officieel registreren. Het project betreft een ‘langetermijnonderzoek’. Over drie jaar worden de resultaten van dit grootschalig onderzoek bekend gemaakt. Jenny De Laet, onderzoekster van de Universiteit Gent, en initiatiefnemer Alex Wieland van De Steltkluut, voorzagen de deelnemende ‘gastouders’ van de nodige informatie: ,,We zijn het project reeds gestart in Gent, Sint-Niklaas en Dendermonde, maar willen ook weten hoe de mees het over de grens doet”, gaf Jenny De Laet aan. Het doel van het project is om te achterhalen of de koolmeesjes en pimpelmeesjes het beter doen in stedelijk gebied of geven ze meer de voorkeur aan een nestplek in een groenere omgeving (zoals de gemeente Terneuzen).

Hoe werkt het project in de praktijk?
De geregistreerde gastouders hangen de nestkast op in eigen tuin of op eigen erf. Vervolgens houden de deelnemers de waarnemingen bij: wordt er wel of niet gebroed, wat is de datum van het eerste ei en hoeveel eieren zijn er gelegd? Wanneer zijn de jonkies uitgekomen? Deze gegevens worden doorgegeven per email aan de universiteit die alles inventariseert. Alle waarnemingen zijn hierbij belangrijk. Dus ook mislukkingen en geen legsels. Wanneer de jongen ongeveer 12 dagen oud zijn, worden ze geringd.

Jaap Verhelst (52) uit Terneuzen en Ronny Bouwens (49) uit Axel zijn ook aanwezig op de informatieavond. Zij willen graag eens meedoen aan dit project. Jaap legt uit waarom: ,,Het is leuk dat de mezen gevolgd worden met een project via de universiteit. Je moet gegevens uitwisselen en daarna krijg je een beeld hoe alles is verlopen. Het is interessant om het resultaat achteraf te weten.” Ronny sluit zich daar bij aan en vindt het daarnaast leuk om actief bezig te zijn in de tuin.  

Kijk voor meer informatie op www.natuurenzo.nl.

 
Copyright Corawriter 2017 ©

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten